صفحه اصلی > اخبار > اخبار صنعت

اصل کار تستر یکپارچگی دستکش

2024-05-17

راتست کننده یکپارچگی دستکشدستگاهی است که برای ارزیابی یکپارچگی آستین ها، دستکش ها یا دستکش های یک تکه در سیستم های ایزوله/RABS طراحی شده است. اصل کار اصلی آن بر تست فشار مثبت و اندازه گیری دقیق مقادیر افت فشار متکی است.

قبل از شروع آزمایش، اپراتور درگاه تست تستر را به درگاه عملکرد جداکننده متصل می کند تا اطمینان حاصل کند که تستر در تماس نزدیک با دستکش یا آستین مورد آزمایش قرار دارد. پس از آن، تستر در حالت فشار مثبت کار می کند، یعنی اعمال فشار گاز ثابت به داخل دستکش یا آستین.

پس از ورود گاز به داخل دستکش یا آستین،تست کننده یکپارچگی دستکشسنسور دقیق شروع به نظارت بر مقدار افت فشار می کند، یعنی میزان افت فشار هنگام عبور گاز از این تجهیزات محافظ. اگر دستکش یا آستین دست نخورده باقی بماند، مقدار افت فشار معمولاً در یک محدوده معقول از پیش تعیین شده حفظ می شود.

نتایج آزمون به طور مستقیم بر روی صفحه نمایش داده می شودتست کننده یکپارچگی دستکشکنترل پنل به شکل مقدار افت فشار. اپراتور می تواند به محدوده مقدار از پیش تعیین شده مراجعه کند تا به راحتی درباره یکپارچگی دستکش یا آستین قضاوت کند. اگر مقدار افت فشار غیرعادی باشد، مثلاً از آستانه از پیش تعیین شده فراتر رود، ممکن است به این معنی باشد که دستکش یا آستین نشتی یا آسیب دیده است و باید به موقع تعمیر یا تعویض شود.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept